เรียงลำดับ    ส่งออก      ออก
 
Group By => 0
 
1 ร้องเรียนบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 ร้องเรียนครูผู้สอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 ร้องเรียนความไม่ปลอดภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 ร้องเรียนการบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 ร้องเรียนอาหารกลางวัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 ร้องเรียนการทำร้าย รังแก บลูลี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ยอดรวมสุทธิ(6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไปยัง มุมมอง 1 [1 ถึง 6 จาก 6]