KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

webadmin

3 min read
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติขึ้น ซึ่งนายสมัคร สถิตนิลรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโดยผอ.นุศิษย์ พรชีวโชติ...
10 min read
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15...
30 min read
วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ”    ธงชาติ และ ภาษา คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ...