KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

Year: 2022

2 min read
 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้น ป.6 ณ วัดป่าเขาคงคา ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี โดยผอ.นุศิษย์...
2 min read
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัด โครงการเข้าค่ายบูรณาการ STEM ศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 -2 โดยผอ.นุศิษย์...