KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

Month: August 2022

2 min read
 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้น ป.6 ณ วัดป่าเขาคงคา ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี โดยผอ.นุศิษย์...