KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

การประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนครบุรีวิทยาโดยผู้อำนวยการนุศิษย์ พรชีวโชติ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 โดยเฉพาะแนวทางการป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19 การพบปะระหว่างโรงเรียน กับ ผู้ปกครอง กับครูประจำชั้น...

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนครบุรีวิทยาโดยผู้อำนวยการนุศิษย์ พรชีวโชติ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 โดยเฉพาะแนวทางการป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19 การพบปะระหว่างโรงเรียน กับ ผู้ปกครอง กับครูประจำชั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ประสานงานกัน นอกจากเรื่องชี้แจงที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำเรียนเสนอแล้ว
คุณครูวรนุช มอร์เซอร์ได้มอบเงินบริจาดเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนอนุบาล

คุณครูวรนุช มอร์เซอร์ได้มอบเงินบริจาค

คุณครูวรนุช มอร์เซอร์ได้มอบเงินบริจาด เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับจัดประสบการณ์ ให้กับนักเรียนอนุบาล
และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับทางสามีที่ล่วงลับไปแล้ว

Tags Cloud

Business Newsbeat Science ขับขี่ปลอดภัย