KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

ตลาดนัดย้อนยุค

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมตลาดย้อนยุค อาหารขนมไทย โดยนักเรียนและครูในสายชั้นได้ร่วมกันจัดบูทสินค้า อาหารขนมไทย เช่น ข้าวต้มมัด ไข่นกกระทา ขนมตาล ส้มตำ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักอาหารขนมไทย การค้าขาย การทำธุรกิจ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ ตื่นเต้นและมีความสุขกับกิจกรรมในครั้งนี้