KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

วันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกปราชญ์สุนทรภู่

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕  นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกปราชญ์สุนทรภู่ งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านสุทรภู่ ผู้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าของภาษาไทย ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพ ระบายสี แข่งขันประกวดเรียงความ แต่งกลอนและการแสดงละครจากเรื่องพระอภัยมณี หลังจากที่ ท่านผอ.นุศิษย์ และรองผอ. ได้มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขั้นต่างๆแล้ว ได้ให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้