KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

Month: July 2022

10 min read
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15...
30 min read
วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ”    ธงชาติ และ ภาษา คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ...
9 min read
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ...
2 min read
วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕  นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกปราชญ์สุนทรภู่ งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านสุทรภู่ ผู้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าของภาษาไทย ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพ ระบายสี...
2 min read
วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมตลาดย้อนยุค อาหารขนมไทย โดยนักเรียนและครูในสายชั้นได้ร่วมกันจัดบูทสินค้า อาหารขนมไทย เช่น...
3 min read
วันที่ 11 ก.ค. 2565 นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนสภานักเรียน ได้ไปมอบ เงินบริจาคจากนักเรียน ครู ผู้บริหาร เพื่อช่วยเหลือครอบครัวด.ญ.ธิรัตดา​...