KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

ข่าวรอบรั้ว คว.

4 min read
   เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565  โรงเรียนครบุรีวิทยาได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยภาคะวันออกเฉียงเหนือ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๑ และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ...
2 min read
 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้น ป.6 ณ วัดป่าเขาคงคา ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี โดยผอ.นุศิษย์...
2 min read
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัด โครงการเข้าค่ายบูรณาการ STEM ศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 -2 โดยผอ.นุศิษย์...
2 min read
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวอริชนันท์ เชื้อชัยอนันต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยนักเรียน ชมรม “ก่อการดี”โรงเรียนครบุรีวิทยาได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ...
3 min read
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติขึ้น ซึ่งนายสมัคร สถิตนิลรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโดยผอ.นุศิษย์ พรชีวโชติ...
2 min read
วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕  นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกปราชญ์สุนทรภู่ งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านสุทรภู่ ผู้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าของภาษาไทย ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพ ระบายสี...
2 min read
วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมตลาดย้อนยุค อาหารขนมไทย โดยนักเรียนและครูในสายชั้นได้ร่วมกันจัดบูทสินค้า อาหารขนมไทย เช่น...
3 min read
วันที่ 11 ก.ค. 2565 นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนสภานักเรียน ได้ไปมอบ เงินบริจาคจากนักเรียน ครู ผู้บริหาร เพื่อช่วยเหลือครอบครัวด.ญ.ธิรัตดา​...