.เสาร์ที่ 4 ก.ค. 63 โรงเรียนจัดสอบห้องเรียนพิเศษ.... ....อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา) .จันทร์ที่ 6 ก.ค. (วันเข้าพรรษา) อังคารที่ 7 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

Video

Youtube
เพลงโรงเรียนสุจริต
Youtube
เธอบอกว่าฉันไม่ดี - COPTER [ Official ]
Youtube
มาร์ชโรงเรียนครบุรีวิทยา
Youtube
ภาษาไทย บทภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
Youtube
ภาษาไทย บทคำควบกล้ำ ภาษาไทย
Youtube
ภาษาไทย บทคำนามคำสรรพนาม
Youtube
ภาษาไทย บทสระ และสระเปลี่ยนรูป
Youtube
ครบุรีวิทยา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 2560
Youtube
การประชุมทางไกล "การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562"
Youtube
เพลงชาติไทย Thai National Anthem last version 2019
1