.แจ้งประกาศ ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนที่กักตัวครบ 14 วัน มาเรียนตามปกติ....  

รายละเอียดของ บุคลากร

xxx

ชื่อ นามสกุลนายนุศิษย์ พรชีวโชติ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

รายละเอียด