.แจ้งประกาศหยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ผู้ปกครองไม่ต้องส่งนักเรียนเข้าเรียนในวันดังกล่าว....  

รายละเอียดของ บุคลากร

xxx

ชื่อ นามสกุลนายนุศิษย์ พรชีวโชติ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

รายละเอียด