.เสาร์ที่ 4 ก.ค. 63 โรงเรียนจัดสอบห้องเรียนพิเศษ.... ....อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา) .จันทร์ที่ 6 ก.ค. (วันเข้าพรรษา) อังคารที่ 7 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

รายละเอียดของ บุคลากร

xxx

ชื่อ นามสกุลนายเกษม มารครบุรี

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

รายละเอียด