.เสาร์ที่ 4 ก.ค. 63 โรงเรียนจัดสอบห้องเรียนพิเศษ.... ....อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา) .จันทร์ที่ 6 ก.ค. (วันเข้าพรรษา) อังคารที่ 7 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

คำร้อง

โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เป็นหน่วยงานบริการตามกระบวนงานทั้ง 8 กระบวนงาน จึงได้เผยแพร่แบบคำร้องการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการตามกระบวนงาน ดังนี้

ติดต่อสอบถาม

  • โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 044-448-066 อีเมล์ admin@kbv.ac.th
  • https://www.facebook.com/kon.wit
  • ผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 064 443 5999